Општи услови

Општи информации

Импехрон ДОО (www.impexron.mk) е он-лајн платформа со информации и продажба на разни електронски компоненти, производи, резервни делови, хидраулични, автоматизациски и пневматски компоненти. Импехрон ДОО го задржува правото да ажурира, подобрува, пренесува или отстранува информации за производи и услуги во кое било време без најава и не може да гарантира дека објавените информации се точни и целосни. Со регистрација на www.impexron.mk, корисникот ги прифаќа и се согласува со овие услови и правила, ги прифаќа безусловно и е должен да ги следи. Импехрон ДОО го задржува правото да ги ревидира, дополнува или изменува општите услови во согласност со прописите на законот за потрошувачи и трговско право и сите регулативи.

1. Општи услови

 1. 1.1 Секој корисник кој сака да нарача и набави производ / услуга преку интернет, треба да се регистрира на страницата со пополнување на објавената електронска форма и да се согласи со Општите услови на е-продавницата.
 2. 1.2 По регистрација на страницата, корисникот е должен да обезбеди вистински, целосни и точни информации, потребни за да се направи продажбата.
 3. 1.3 По секоја промена во општите услови, Импехрон ДОО ќе ги информира корисниците објавувајќи ги промените на страницата.
 4. 1.4 Импехрон ДОО го задржува правото да изврши измени во објавените производи или услуги, цени, спецификации и други информации без претходно известување од корисниците.
 5. 1.5 Веб-страницата на Импехрон ДОО може да содржи врски до други страници во сопственост на трети страни. Овие врски се дадени само за ваша погодност и информации. Ние не сме одговорни за политиките за приватност и другите информации содржани во нив. Со користење на овие врски, ја напуштате страницата на Импехрон ДОО и ние не преземаме одговорност за содржината и комплетноста на информациите и производите што се нудат на тие врски.
 6. 1.6 ДДВ не е вклучен во цените на производите.
 7. 1.7 Вкупната вредност на нарачката не ги вклучува трошоците за испорака.

2. Нарачување

 1. 2.1 Корисникот може да купи производи он-лајн од www.impexron.mk доколку за производите има количина и цена по најавувањето на неговата сметка.
 2. 2.2 Корисникот може да додава производи по негов избор во виртуелната кошничка, може да ја провери содржината на кошничката или да отстрани веќе додадени производи.
 3. 2.3 Корисникот ја потврдува нарачката со притискање на копчето "Испрати БАРАЊЕ / Додај во кошничка" полето на страницата на производот / страната на брендот / страната на кошничката. Со тоа тој се согласува со општите услови и правила на е-продавницата.
 4. 2.4 Со додавањето на производите во кошничка без потврда за нарачка не се доведува до регистрација на нарачкатa или зачувување на содржината вo кошничката
 5. 2.5 Со правилно поставената нарачка, Корисникот / од тој момент наречен Клиент / добива потврда (Профактура) на наведената е-адреса за регистрација со детали: број на нарачка, избрани производи, количина на производ и адреса за испорака.
 6. 2.6Кога нарачаните производи не се достапни на залиха, Импехрон ДОО го известува Клиентот, наведувајќи дополнителни информации за нарачката и приближното време на достава
 7. 2.7 Договорот за продажба се склучува само откако ќе се потврди конкретната нарачка од страна на Импехрон ДОО, а тоа го обврзува Клиентот да плати за потврдените производи
 8. 2.8 Во случај на неправилно зачувани податоци на клиентот, Импехрон ДОО ќе ја откаже пристигнатата нарачка, со што автоматски се раскинува Договорот за продажба на далечина
 9. 2.9 Клиентот може да ја следи историјата на своите нарачки на страницата

Плаќање

 1. 2.10.. При плаќање со готовина при испорака, Клиентот е должен да ја плати целокупната вредност на стоката на курирот во потврден налог во моментот на испорака, како и да плати одделно курирска услуга и осигурување на пратката.
 2. 2.11. При плаќање преку банкарски трансфер, Клиентот го плаќа износот на банкарската сметка на Импехрон ДОО еднакво на вредноста во профактурата на нарачаната стока. Само откако уплатата ќе биде потврдена како примена на банкарската сметка Импехрон ДОО ја прифаќа нарачката и времето на испорака започнува да се одбројува.

3. Испорака

 1. 3.1. Испораката ќе биде направена на еден од предложените начини на Импехрон ДОО избран од клиентот (испорака преку курир, или преземање директно од просториите на Импехрон ДОО и / или преку нивните претставници). Испораката може да биде избрана од Клиентот од понудените опции на Импехрон ДОО (преку курир, примена директно во една од канцелариите на компанијата).
 2. 3.2. Клиентот ги плаќа трошоците за испорака на курирот.
 3. 3.3. Импехрон ДОО не сноси одговорност за одложувањата предизвикани од постапките на курирот или доставувачот.
 4. 3.4. Во случај на задоцнување на испорака предизвикана од Импехрон ДОО, Импехрон ДОО е должен да го извести Клиентот што е можно поскоро.
 5. 3.5. По приемот на пратката Клиентот / примачот ја проверува стоката од какви било оштетувања при превозот или други оштетувања во присуство на курирот, доколку е потребно истите ги потврдува со лицето кое ја доставило стоката и веднаш го известува Импехрон ДОО преку е-пошта info@impexron.mk
 6. 3.6. При приемот на стоката, Клиентот / примачот е должен да ги потпише придружните документи.
 7. 3.7. Импехрон ДОО не сноси одговорност за неисполнување на договорот во случај на погрешно внесени информации од страна на Клиентот (погрешна адреса, лице за контакт, телефонски број).
 8. 3.8. Доколку Клиентот не оствари контакт со Импехрон ДОО за да ги разјасни деталите за испорака, договорот за продажба на далечина автоматски се раскинува и Импехрон ДОО се ослободува од обврската за испорака на нарачката.
 9. 3.9. Ризикот за губење или оштетување на стоката преминува од Импехрон ДОО на Клиентот во моментот кога тој или лицето назначено од Клиентот ќе ја прифати стоката.

4. Жалби и враќање на стока

 1. 4.1. При прием на стоката, Клиентот/Примачот е обврзан да ја провери истата во присуство на доставувачот. Ако постои видлива штета (спротивно од наведеното во договорот за набавка, оштетено пакување, штета при транспорт, стока или документи што недостасуваат), и двете лица треба да потпишат изјава за недостатоците или штетата.
 2. 4.2. Доколку Клиентот/Примачот не ја провери стоката и не ја пријави штетата, стоката се смета за прифатена и клиентот го губи правото да пријави штета отпосле.
 3. 4.3. За дефекти од внатрешен карактер (фабричка грешка, разлика во параметри, деформирани или оксидирани терминали итн.) клиентот може да поднесе жалба во рок од 7 дена, контактирајќи нè на адресата info@impexron.mk. Импехрон ДОО ќе преземе мерки во врска со жалбата во рок од два работни дена.
 4. 4.4. Жалбата може да биде одбиена доколку причина за штетата е: неправилно складирање или транспорт на стоката, непрописна употреба на стоката, оштетување од електричен карактер, поплава, пожар, невреме или друга елементарна непогода.
 5. 4.5. Клиентот, којшто според Законот за заштита на потрошувачите се смета за "потрошувач" на купената стока, има право, без да плати пенали или да наведе причина, да го поништи договорот за набавка направен со Импехрон ДОО и да ја врати примената стока во рок од 14 (четиринаесет) дена од датумот на прием на стоката.

  Клиентот е должен да испрати изјава за поништување на договорот за набавка и да ја врати стоката во своето оригинално пакување или амбалажа; истата не треба да биде користена или оштетена. Всушност, стоката треба да биде во истата првобитна состојба во којашто била при прием, заедно со сите придружни документи како што се упатство за употреба, приложени сертификати, гаранција итн.

  Клиентот е должен да го плати транспортот за поврат на стоката! Импехрон ДОО го задржува правото да ја одбие вратената стока. По прием и проверка на истата, Импехрон ДОО е должен да му го врати на клиентот паричниот износ (со исклучок на транспортот за поврат на стоката) во рок од 14 дена од датумот кога клиентот ја испратил изјавата за поништување на договорот за набавка.
 6. 4.6. Импехрон ДОО го задржува правото да побара компензација за оштетена стока/производ што недостастува/оштетен изглед на производ, или да ја одбие стоката доколку станува збор за различен производ.
 7. 4.7. Поврат на паричен износ платен преку кредитна картичка се прави со кредитна трансакција на истата картичка од која било извршено плаќањето.
 8. 4.8. Поврат на паричен износ платен преку банкарска трансакција се прави преку банкарска трансакција на истата трансакциска сметка.

5. Приватност

 1. 5.1. Импехрон ДОО има пристап до личните податоци кои ги имате внесено на веб страната www.impexron.mk и го почитува Вашето право на приватност.
 2. 5.2. Со прифаќањето на Општите услови, Клиентот безусловно прифаќа неговите лични податоци да бидат собрани, чувани и користени од страна на Импехрон ДОО и авторизирани трети лица како што се превозни компании, банки итн. за: спроведување на договорот за продажба на далечина, промоции, рекламни активности и др. во согласност со законот, а организирано од страна на Импехрон ДОО.

  Импехрон ДОО изјавува дека личните податоци на Клиентот нема да бидат споделени со трети лица за рекламни цели.
 3. 5.3. Импехрон ДОО изјавува дека има направено имплементација на технички и организациски мерки како што се ограничен пристап, "заштитни ѕидови", криптографски протокол и поврат на избришани информации коишто штитат губење на личните податоци, манипулација или пристап од страна на неовластени лица.
 4. 5.4. Клиентот може во секое време да побара писмена изјава за некористење на своите лични податоци од страна на Импехрон ДОО.
 5. 5.5. Импехрон ДОО го задржува правото да ја користи IP адресата и други лични податоци на Клиентот за да го дознае неговиот идентитет доколку тоа е законски потребно.

  Повеќе за заштита на лични податоци на https://eugdpr.org/